Bộ trà 0.8L Lộc Lạc

1.116.500₫

Bộ trà 0.8L Camellia trắng bao gồm:

- Bình trà dung tích 0.8L

- Tách trà 0.11L: 6 cái

- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Bộ trà 0.8L Camellia Lộc Lạc bao gồm:

- Bình trà dung tích 0.8L

- Tách trà 0.11L: 6 cái

- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái