Bộ trà 0.5L trắng

473.000₫

Bộ trà 0.5L dáng tròn