Bộ trà 0.5L Chỉ xanh dương

676.500₫

Bộ trà 0.5L Camellia hoa văn Chỉ xanh dương gồm:
- Bình trà 0.5L
- Tách trà 0.08L: 6 cái
- Đĩa lót tách 11cm: 6 cái

Bộ trà 0.5L Camellia hoa văn Chỉ xanh dương gồm:
- Bình trà 0.5L
- Tách trà 0.08L: 6 cái
- Đĩa lót tách 11cm: 6 cái