Bộ trà 0.8L Hương biển kem

1.875.500₫

Bộ trà 0.8L Hương biển kem bao gồm:

- 01 bình trà 0.8L 

- 06 tách 0.11L 

- 06 dĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0.8L Hương biển kem bao gồm:

- 01 bình trà 0.8L 

- 06 tách 0.11L 

- 06 dĩa lót tách 13cm