Bộ cà phê 1.1L Camellia trắng

1.006.500₫

Bộ cà phê 1.1L Camellia Trắng gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,18L
6 Đĩa lót 14cm
1 Rót sữa 0,22L
1 Chén đường 8cm

Bộ cà phê 1.1L Camellia Trắng gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,18L
6 Đĩa lót 14 cm
1 Rót sữa 0,22L
1 Chén đường 8cm