Bộ cà phê 1.1L Chỉ xanh dương

1.303.500₫

Bộ cà phê Camellia 1,1L Chỉ xanh dương gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,18L
6 Đĩa lót 14cm
1 Rót sữa 0,22L
1 Chén đường 8cm

Bộ cà phê Camellia 1,1L Chỉ xanh dương gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,18L
6 Đĩa lót 14cm
1 Rót sữa 0,22L
1 Chén đường 8cm