Bộ trà 0.8L Cát tường

2.238.500₫

Bộ trà 0.8L Cát tường bao gồm:

- Bình trà dung tích 0.8L

- Tách trà 0.11L: 6 cái

- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Bộ trà 0.8L Cát tường bao gồm:

- Bình trà dung tích 0.8L

- Tách trà 0.11L: 6 cái

- Đĩa lót tách 13cm: 6 cái