Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

63.800₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ:

- Vuông ảo 18cm: 63,800VNĐ

- Vuông ảo 21cm: 80,300VNĐ

- Vuông ảo 25cm: 99,000VNĐ

- Vuông ảo 27cm: 115,500VNĐ