Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

73.700₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ:

- Vuông ảo 18cm: 73.700đ

- Vuông ảo 21cm: 92.400đ

- Vuông ảo 25cm: 115.500đ

- Vuông ảo 27cm: 133.100đ