Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

81.400₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ:

- Vuông ảo 18cm: 81.400đ

- Vuông ảo 21cm: 101.200đ

- Vuông ảo 25cm: 140.800đ

- Vuông ảo 27cm: 173.800đ