Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

79.920₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ:

- Vuông ảo 18cm: 79.920đ

- Vuông ảo 21cm: 99.360đ

- Vuông ảo 25cm: 138.240đ

- Vuông ảo 27cm: 170.640đ