Đĩa vuông lá Daisy 16cm

77.000₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ:

- Vuông lá 16cm: 77.000đ

- Vuông lá 18cm: 103.400đ

- Vuông lá 22cm: 136.400đ

- Vuông lá 25cm: 169.400đ

- Vuông lá 27cm: 202.400đ

- Vuông lá 29cm: 229.900đ