Đĩa vuông lá Daisy 16cm

75.600₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ:

- Vuông lá 16cm: 75.600đ

- Vuông lá 18cm: 101.520đ

- Vuông lá 22cm: 133.920đ

- Vuông lá 25cm: 166.320đ

- Vuông lá 27cm: 198.720đ

- Vuông lá 29cm: 225.720đ