Đĩa vuông lá Daisy 16cm

70.400₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ:

- Vuông lá 16cm: 70.400đ

- Vuông lá 18cm: 81.400đ

- Vuông lá 22cm: 107.800đ

- Vuông lá 25cm: 133.100đ

- Vuông lá 27cm: 159.500đ

- Vuông lá 29cm: 209.000đ