Đĩa vuông lá Daisy 16cm

60.500₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ:

- Vuông lá 16cm: 60,500VNĐ

- Vuông lá 18cm: 69,300VNĐ

- Vuông lá 22cm: 93,500VNĐ

- Vuông lá 25cm: 115,500VNĐ

- Vuông lá 27cm: 137,500VNĐ

- Vuông lá 29cm: 181,500VNĐ