Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

44.000₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ:

- Sâu lòng 18cm: 44.000đ

- Sâu lòng 21cm: 69.300đ

- Sâu lòng 23cm:74.800đ

- Sâu lòng 25cm: 95.700đ

- Sâu lòng 27cm: 116.600đ

- Sâu lòng 31cm: 151.800đ