Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

47.520₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ:

- Sâu lòng 18cm: 47.520đ

- Sâu lòng 21cm: 81.000đ

- Sâu lòng 23cm: 90.720đ

- Sâu lòng 25cm: 125.280đ

- Sâu lòng 27cm: 157.680đ

- Sâu lòng 31cm: 209.520đ