Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

37.400₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ:

- Sâu lòng 18cm: 37,400VNĐ

- Sâu lòng 21cm: 59,400VNĐ

- Sâu lòng 23cm: 66,000VNĐ

- Sâu lòng 25cm: 82,500VNĐ

- Sâu lòng 27cm: 101,200VNĐ

- Sâu lòng 31cm: 126,500VNĐ