Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

48.400₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ:

- Sâu lòng 18cm: 48.400đ

- Sâu lòng 21cm: 82.500đ

- Sâu lòng 23cm: 92.400đ

- Sâu lòng 25cm: 127.600đ

- Sâu lòng 27cm: 160.600đ

- Sâu lòng 31cm: 213.400đ