Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

3.137.200₫

Bộ đồ ăn 23SP, hoa văn Kết duyên, dùng cho 6 người

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Hương biển kem, dùng cho 6 người bao gồm:

- Bát cơm: 6 chiếc

- Đĩa lót: 6 chiếc

- Chén chấm: 6 chiếc

- Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc

- Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc

- Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc

- Tô 20cm: 1 chiếc