Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

1.212.200₫

Bộ đồ ăn 23SP dùng cho 6 người

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm:

- Bát cơm: 6 chiếc

- Đĩa lót: 6 chiếc

- Chén chấm: 6 chiếc

- Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc

- Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc

- Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc

- Tô 20cm: 1 chiếc