Bộ đồ ăn 30SP Thiên Tuế

3.738.900₫

Bộ đồ ăn 30SP Thiên Tuế bao gồm:

Chén cơm: 6 chiếc

Đĩa lót: 6 chiếc

Chén chấm: 6 chiếc

Muỗng: 6 chiếc

Đĩa tròn 20cm: 2 chiếc

Đĩa súp 23cm: 2 chiếc

Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc

Tô cao 19cm: 1 chiếc