Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc ( Hoa hồng đen khắc nổi)

6.882.700₫

Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc bao gồm:

- Chén cơm : 6 chiếc

- Đĩa lót cơm : 6 chiếc

- Chén chấm 9cm: 6 chiếc

- Muỗng : 6 chiếc

- Đĩa tròn 20cm: 2 chiếc

- Đĩa súp 23cm:  6 chiếc

- Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc

- Tô cao 19cm : 1 chiếc