Bộ đồ ăn 24SP Phúc Lộc Thọ

1.485.000₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm:

- Bát cơm: 8 chiếc

- Đĩa lót: 6 chiếc

- Chén chấm: 6 chiếc

- Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc

- Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc

- Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc

- Tô thấp 20cm: 1 chiếc