Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ bạc

4.108.500₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm Đài các Chỉ bạc, dùng cho 6 người bao gồm:

- Bát cơm: 6 chiếc

- Đĩa lót: 6 chiếc

- Chén chấm: 6 chiếc

- Thìa súp: 6 chiếc

- Đĩa tròn 22cm: 2 chiếc

- Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc

- Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc

- Tô 26cm: 1 chiếc