Bộ đồ ăn 30sp Đài các trang trí hoa vàng

6.050.000₫

Bộ đồ ăn 30SP Đài các trang trí hoa vàng bao gồm:

Chén cơm: 6 chiếc

Đĩa lót: 6 chiếc

Chén chấm: 6 chiếc

Muỗng: 6 chiếc

Đĩa tròn 22cm: 2 chiếc

Đĩa súp 23cm: 2 chiếc

Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc

Tô 26cm: 1 chiếc