Tô cao Quả ngọt 14cm

90.200₫

Tô cao Quả ngọt gồm các cỡ:

- 14cm: 90.200VNĐ

- 16cm: 103.400VNĐ

- 18cm: 139.700VNĐ

- 20cm: 171.600VNĐ