Tô Quả ngọt 14cm

111.240₫

Tô cao Quả ngọt gồm các cỡ:

- 14cm: 111.240VNĐ

- 16cm: 129.600VNĐ

- 18cm: 172.800VNĐ

- 20cm: 213.840VNĐ