Tô cao Quả ngọt 14cm

79.200₫

Tô cao Quả ngọt gồm các cỡ:

- 14cm: 79.200VNĐ

- 16cm: 88.000VNĐ

- 18cm: 121.000VNĐ

- 20cm: 148.500VNĐ