Tô Quả ngọt 14cm

113.300₫

Tô cao Quả ngọt gồm các cỡ:

- 14cm: 113.300VNĐ

- 16cm: 132.000VNĐ

- 18cm: 176.000VNĐ

- 20cm: 217.800VNĐ