Đĩa oval Quả ngọt 25cm

137.500₫

Đĩa oval Quả ngọt gồm các cỡ:

- 25cm: 137.500VNĐ

- 28cm: 165.000VNĐ

- 32cm: 220.000VNĐ