Thố + nắp Quả ngọt 18cm

400.400₫

Thố + nắp Quả ngọt gồm các cỡ:

- 16cm: 281.600VNĐ

- 18cm: 473.000VNĐ

- 22cm: 599.500VNĐ