Đĩa tròn Quả ngọt 20cm

102.600₫

Đĩa tròn Quả ngọt gồm các cỡ:

- 20cm: 102.600VNĐ

- 22cm: 123.120VNĐ

- 25cm: 174.960VNĐ

- 27cm: 223.560VNĐ