Đĩa tròn Quả ngọt 20cm

104.500₫

Đĩa tròn Quả ngọt gồm các cỡ:

- 20cm: 104.500VNĐ

- 22cm: 125.400VNĐ

- 25cm: 178.200VNĐ

- 27cm: 227.700VNĐ