Đĩa tròn Quả ngọt 15cm

29.700₫

Đĩa tròn Quả ngọt gồm các cỡ:

- 15cm: 29.700VNĐ

- 18cm: 56.100VNĐ

- 20cm: 82.500VNĐ

- 22cm: 99.000VNĐ