Tô Đài các CBK 13cm

77.760₫

Tô Đài các gồm các cỡ:

- 13cm: 77.760VNĐ

- 16cm: 145.800VNĐ

- 19cm: 184.680VNĐ

- 23cm: 347.760VNĐ

- 26cm: 489.240VNĐ