Đĩa súp Đài các BCB 20cm

168.300₫

Đĩa súp Đài các gồm các cỡ:

- 20cm: 168.300VNĐ

- 23cm: 242.000VNĐ