Đĩa súp Đài các BCB 20cm

152.900₫

Đĩa súp Đài các gồm các cỡ:

- 20cm: 152,900VNĐ

- 23cm: 183,700VNĐ