Đĩa súp Đài các BCB 20cm

165.240₫

Đĩa súp Đài các gồm các cỡ:

- 20cm: 165.240VNĐ

- 23cm: 237.600VNĐ