Đĩa oval Đài các BCB 28cm

281.600₫

Đĩa oval Đài các gồm các cỡ:

- 28cm: 281,600VNĐ

- 32cm: 449,900VNĐ

- 37cm: 673,200VNĐ