Đĩa oval Đài các BCB 25cm

265.680₫

Đĩa oval Đài các gồm các cỡ:

- 25cm: 265.680VNĐ

- 28cm: 304.560VNĐ

- 32cm: 486.000VNĐ

- 37cm: 726.840VNĐ