Đĩa oval Đài các BCB 25cm

270.600₫

Đĩa oval Đài các gồm các cỡ:

- 25cm: 270.600VNĐ

- 28cm:310.200VNĐ

- 32cm: 495.000VNĐ

- 37cm: 740.300VNĐ