Đĩa tròn Đài các BCB 18cm

140.400₫

Đĩa tròn Đài các gồm các cỡ:

- 18cm: 140.400VNĐ

- 20cm: 153.360VNĐ

- 22cm: 166.320VNĐ

- 25cm: 233.280VNĐ

- 27cm: 291.600VNĐ

-31cm: 403.920VNĐ

- 35cm: 513.000VNĐ