Đĩa tròn Đài các BCB 18cm

129.800₫

Đĩa tròn Đài các gồm các cỡ:

- 18cm: 129,800VNĐ

- 20cm: 141,900VNĐ

- 22cm: 154,000VNĐ