Đĩa tròn Đài các BCB 18cm

143.000₫

Đĩa tròn Đài các gồm các cỡ:

- 18cm: 143.000VNĐ

- 20cm: 156.200VNĐ

- 22cm: 169.400VNĐ

- 25cm: 237.600VNĐ

- 27cm: 297.000VNĐ

-31cm: 411.400VNĐ

- 35cm: 522.500VNĐ