Đĩa tròn Tứ quý 18cm

70.200₫

Đĩa tròn Tứ quý gồm các cỡ:

- 18cm: 70.200VNĐ

- 20cm: 101.520VNĐ

- 22cm: 122.040VNĐ

- 25cm: 153.360VNĐ

-28cm: 223.560VNĐ