Đĩa tròn Tứ quý 15cm

28.600₫

Đĩa tròn Tứ quý gồm các cỡ:

- 15cm: 28,600VNĐ

- 18cm: 51,700VNĐ

- 20cm: 74,800VNĐ

- 22cm: 90,200VNĐ