Bát cơm Tứ quý 11cm

48.400₫

- Bát súp Tứ quý 10cm: 46.200VNĐ

- Bát mắm Tứ quý 9cm: 36.300VNĐ