Đĩa súp Tứ quý 17cm

64.900₫

Đĩa súp Tứ quý gồm các cỡ:

- 17cm: 64,900VNĐ

- 20cm: 90,200VNĐ

- 23cm: 110,000VNĐ