Đĩa súp Tứ quý 17cm

92.880₫

Đĩa súp Tứ quý gồm các cỡ:

- 17cm: 92.880VNĐ

- 20cm: 128.520VNĐ

- 23cm: 150.120VNĐ