Đĩa oval Tứ quý 25cm

183.700₫

Đĩa oval Tứ quý gồm các cỡ:

- 25cm: 183.700VNĐ

- 28cm: 249.700VNĐ

- 32cm: 298.100VNĐ