Đĩa tròn Chim lạc 18cm

63.800₫

Đĩa tròn Chim lạc gồm các cỡ:

- 18cm: 63.800 VNĐ

- 20cm: 89.100 VNĐ

- 22cm: 112.200 VNĐ

- 25cm: 139.700 VNĐ

- 28cm: 205.700 VNĐ