Đĩa tròn Chim lạc 18cm

62.640₫

Đĩa tròn Chim lạc gồm các cỡ:

- 18cm: 62.640 VNĐ

- 20cm: 87.480 VNĐ

- 22cm: 110.160 VNĐ

- 25cm: 137.160 VNĐ

- 28cm: 201.960 VNĐ