Đĩa tròn Chim lạc 15cm

26.400₫

Đĩa tròn Chim lạc gồm các cỡ:

- 15cm: 26,400VNĐ

- 18cm: 46.200VNĐ

- 20cm: 64.900VNĐ

- 22cm: 82.500VNĐ