Đĩa oval Chim lạc 25cm

166.100₫

Đĩa oval Chim lạc gồm các cỡ:

- 25cm: 166.100VNĐ

- 28cm: 216.700VNĐ

- 32cm: 256.300VNĐ