Đĩa oval Chim lạc 25cm

166.100₫

Đĩa oval Chim lạc gồm các cỡ:

- 25cm: 166.100 VNĐ

- 28cm: 216.700 VNĐ

- 32cm: 256.300 VNĐ