Đĩa oval Chim lạc 25cm

163.080₫

Đĩa oval Chim lạc gồm các cỡ:

- 25cm: 163.080 VNĐ

- 28cm: 212.760 VNĐ

- 32cm: 251.640 VNĐ