Đĩa oval Chim lạc 25cm

117.700₫

Đĩa oval Chim lạc gồm các cỡ:

- 25cm: 117.700VNĐ

- 28cm: 141.900VNĐ

- 32cm: 171.600VNĐ