Đĩa súp Chim lạc 17cm

74.800₫

Đĩa súp Chim lạc gồm các cỡ:

- 17cm: 74.800 VNĐ

- 20cm: 116.600 VNĐ

- 23cm: 135.300 VNĐ