Đĩa súp Chim lạc 17cm

73.440₫

Đĩa súp Chim lạc gồm các cỡ:

- 17cm: 73.440 VNĐ

- 20cm: 114.480 VNĐ

- 23cm: 132.840 VNĐ