Đĩa súp Chim lạc 17cm

52.800₫

Đĩa súp Chim lạc gồm các cỡ:

- 17cm: 52.800VNĐ

- 20cm: 82.500VNĐ

- 23cm: 99.000VNĐ