Đĩa súp 20cm Kết duyên

210.600₫

Đĩa súp Kết duyên gồm các cỡ:

- 20cm: 210.600VNĐ

- 23cm: 306.720VNĐ