Đĩa súp 20cm Kết duyên

214.500₫

Đĩa súp Kết duyên gồm các cỡ:

- 20cm: 214.500VNĐ

- 23cm: 312.400VNĐ