Đĩa súp 20cm Kết duyên

176.000₫

Đĩa súp Kết duyên gồm các cỡ:

- 20cm: 176,000VNĐ

- 23cm: 236,500VNĐ