Bộ cà phê 1.1L Tứ linh

3.157.000₫

Bình 1.1L, Tách 0.18L, Đĩa kê 14cm, Rót sữa 0.22L. Hũ đường 8cm

Bộ cà phê Camellia 1,1L Tứ Linh gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,18L
6 Đĩa lót 14cm
1 Rót sữa 0,22L
1 Chén đường 8cm

Sản phẩm liên quan