Bộ trà 0.8L Chỉ vàng

1.056.000₫

Bộ trà 0.8L Camellia Viền chỉ vàng bao gồm:

- 01 bình trà 0.8L 

- 06 tách 0.11L 

- 06 dĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0.8L Camellia Viền chỉ vàng bao gồm:

- 01 bình trà 0.8L 

- 06 tách 0.11L 

- 06 dĩa lót tách 13cm

Sản phẩm liên quan