Bộ cà phê 1.1L Kết duyên

3.157.000₫

Bộ cà phê 1.1L Kết Duyên bao gồm:

+ 01 Bình trà 1.1L 

+ 06 Tách 0.18L 

+ 06 Đĩa lót tách 14cm

+ 01 Hũ đường  8cm 

+ 01 Rót sữa 0.22L 

Bộ cà phê 1.1L Kết Duyên bao gồm:

+ 01 Bình trà 1.1L 

+ 06 Tách 0.18L 

+ 06 Đĩa lót tách 14cm

+ 01 Hũ đường  8cm 

+ 01 Rót sữa 0.22L 

Sản phẩm liên quan