Bộ lọc cà phê màu nâu

1.009.800₫

Bộ lọc cà phê gồm:

1 phin cà phê (có lọc) + nắp 

1 tách và 1 đĩa lót tách