Bộ ăn cá nhân 29sp phục vụ nguyên thủ APEC

40.535.640₫