Bát cơm Kết duyên

57.200₫

Bát cơm 11cm: 48,000VNĐ

Bát cơm 12cm: 56,000VNĐ