Bát cơm 12cm Kết duyên

114.480₫

Bát cơm 11cm: 108.000VNĐ

Bát cơm 12cm: 114.480VNĐ