Đĩa tròn Hoa hồng 16cm

217.800₫

Đĩa tròn Hoa hồng gồm các cỡ:

- 16cm: 217.800VNĐ

- 20cm: 254.100VNĐ

- 25 cm: 357.500VNĐ

- 27cm: 399.300VNĐ

- 31cm: 544.500VNĐ