Đĩa tròn Hoa hồng 16cm

213.840₫

Đĩa tròn Hoa hồng gồm các cỡ:

- 16cm: 213.840VNĐ

- 20cm: 249.480VNĐ

- 25 cm: 351.000VNĐ

- 27cm: 392.040VNĐ

- 31cm: 534.600VNĐ