Đĩa tròn Hoa hồng 16cm

77.000₫

Đĩa tròn Hoa hồng gồm các cỡ:

- 16cm: 77,000VNĐ

- 20cm: 143,000VNĐ

- 27cm: 231,000VNĐ

- 31cm: 308,000VNĐ