Đĩa tròn Hoa hồng 16cm

91.300₫

Đĩa tròn Hoa hồng gồm các cỡ:

- 16cm: 91.300VNĐ

- 20cm: 157.300VNĐ

- 25 cm: 210.100VNĐ

- 27cm: 254.100VNĐ

- 31cm: 341.000VNĐ