Bộ trà 0.7L Tịnh Tâm Vàng

1.914.000₫

Bộ trà 0.7L Tịnh Tâm Vàng, bao gồm:

Bình 0.7L: 11c
Tách 0.11L: 6c
 Đĩa lót tách 13cm: 6c