Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IP Chỉ vàng

803.000₫

Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IP, Viền chỉ bạc, bao gồm:
- 01 Bình trà 0.3L
- 06 Chum trà 0.05L
- 01 Khay trà 23cm

Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IP, Viền chỉ vàng, bao gồm:
- 01 Bình trà 0.3L
- 06 Chum trà 0.05L
- 01 Khay trà 23cm