Bộ trà 0.8L Sago Hoa hồng đen khắc nổi

4.092.000₫

Bộ trà 0.8L Sago Hoa hồng đen khắc nổi, bao gồm: Bình 0.8L, Tách 0.11L, Đĩa kê 13cm