Bộ cà phê 1.3L Hoa hồng đen khắc nổi

5.868.500₫

Bộ cà phê 1.3L Hoa hồng đen khắc nổi, bao gồm: 

Bình 1.3L, Tách 0.18L, Đĩa kê 15cm, Rót sữa, Hũ đường