Bộ trà 0.7L Sen Mầu

1.930.500₫

Bộ trà 0.7L Sen mầu, bao gồm:

Bình 0.7L: 11c
Tách 0.11L: 6c
 Đĩa kê 13cm: 6c