Bộ trà 0.7L Sen Mầu

1.562.000₫

Bộ trà 0.7L Sen mầu, bao gồm:

Bình 0.7L, Tách 0.11L, Đĩa kê 13cm