Bộ trà 0.3L Sen Vàng

1.425.600₫

Bộ trà 0.3L Sen Vàng bao gồm:

Bình trà 0.3L, Chum trà 0.05L, Khay trà 22cm