Đĩa LN Chùa Thiên Mụ

143.000₫

Đĩa tròn ảo 26cm - Hoa văn:Chùa Thiên Mụ