Đĩa LN Chùa Một Cột

108.900₫

Đĩa tròn ảo 22cm - Hoa văn: Chùa Một Cột