Dĩa chiếc lá Sake 42.5 cm xanh Ngọc Bích (viền vàng)

572.000₫