Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IP Bắt chỉ bạc

788.400₫

Bộ trà 0.3L Mẫu đơn IP Bắt chỉ bạc, bao gồm:
- 01 Bình trà 0.35L
- 06 Chum trà 0.05L
- 01 Khay trà 24cm